TEL: 0231 550 112
FAX: 0231 550 123
E-mail: primaria.bucecea@yahoo.com

Gospodarire Comunala

Priorităţile oraşului Bucecea în perioada 2010 - 2012 pentru dezvoltarea economico – socială sunt:

1. Amenajarea centrului civic a noului oraş prin:

- reamenajarea trotuarelor ;

- amenajarea de spaţii verzi şi plantări de arbuşti ornamentali ;

- asfaltarea străzilor ;

- amenajarea de parcări ;

- parcuri de joacă pentru copii ;

2. Construirea unei staţii moderne de tratare a apei şi extinderea canalizării, realizabilă prin atragerea unor programe de finanţare externă.

3. Realizarea cu sprijinul A.N.L. a circa 20 de apartamente pentru tineret .

4. Amenajarea unei pieţe moderne autorizate.

5. Extindere cablu TV pe raza oraşului Bucecea în toate cartierele.

6. Extinderea  reţelei de distribuţie cu gaze – naturale a localităţii Bucecea, pe o distanţă de 15 km cu finalizare în anul 2012.

7. Creşterea productivităţii agricole prin promovarea progresului tehnic, prin asigurarea dezvoltării raţionale a producţiei agricole şi prin utilizarea optimă a factorilor de producţie, în special a forţei de muncă.