TEL: 0231 550 112
FAX: 0231 550 123
E-mail: primaria.bucecea@yahoo.com

Legislatie

Model solicitare legea 544/2001

 

Click aici

 

Raport de evaluare a implementarii legii nr. 52 din 2003 in anul 2018

 

Click aici

 

Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544 din 2001 in anul 2018

 

Click aici

 

I.S.U - Numar de urgenta

 

Click aici

 

 

Lege nr. 188 (r2)din 8 decembrie 1999 privind Statutul functionarilor publici.

Click aici

 

 

LEGE Nr. 213/1998 din 17 noiembrie 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

 

Click aici

 

 

 

 


 

 

 

 

LEGE nr. 215 (r1) administratiei publice locale nr. 215 2001.

 

Click aici

 

 

 

 

 

 

 

 

Lege nr. 7 din 18 februarie 2004 privind codul de conduita a functionarilor publici.

 

Click aici.

 

 

 

 


 

 

 

Lege nr. 350 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu completarile ulterioare. Click aici.

 

 

 

 

 

 

LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii. Click aici.

 

 

Lege nr. 114/1996 completata Legea locuintei. Click aici.

 

Ordonanta nr. 19/1997 completata. Ordonanta privind transporturile. Click aici.

 

Legea nr. 326/2001 cu completarile ulterioare. Legea serviciilor publice de gospodarie comunala. Click aici.